قبلی
بعدی

اخبار

Drust در Tecna 2022

عرضه موفقیت آمیز فناوری نوآورانه چاپ دیجیتال ساختارهای مختلف بر سطوح سرامیکی توسط Durst Gamma DG Durst در Tecna 2022 که مهم‌ترین نمایشگاه فناوری صنعت

Drust در Tecna 2022

عرضه موفقیت آمیز فناوری نوآورانه چاپ دیجیتال ساختارهای مختلف بر سطوح سرامیکی توسط Durst Gamma DG Durst در Tecna 2022 که مهم‌ترین نمایشگاه فناوری صنعت

مجله ها

مجله شماره 50
مجله شماره
قبلی
بعدی

عناوین اصلی

در کانون توجه

“کارخانه سرامیک‌های پیشرفته” Sacmi در مرکز توجهات Tecna 2022

دیجیتال سازی و پایداری دو پیشران مهمی هستند که با منطق مهندسی گسترده‌تر کارخانه Sacmi ادغام شده اند. هدف از این ادغام به حداکثر رساندن بهره‌وری و انطباق‌پذیری به عنوان بخشی از یک رویکرد جدید تولید، با تمرکز بر تولید پایدار از دیدگاه زیست محیطی و اجتماعی و بدون از دست دادن کیفیت یا ویژگی‌های

اقتصاد و بازار

نمایشگاه ها

فیلم ها